آیا پیاده روی یک تمرین عالی است ؟

آیا پیاده روی یک تمرین عالی است ؟

راه رفتن مسلما یک ورزش مناسب و کم هزینه برای بدن است . تنها یک کفش خوب ورزشی و یک جاده باز نیاز دارید . پیاده روی باعث تقویت استخوانها می شود ، با پیاده رویقلب خود را سالم کنید و ذهنی پاک داشته باشید .پیاده روی با اعضای خانواده باعث خوشحالی بیشتر و کالری سوزی بیشتر شما می شود و می تواند خاطرات خوشی را برایتان بهمراه داشته باشد.برای دو دقیقه اول با شدت کم گام بردارید تا بدنتان گرم شود سپس شدت گامهایتان را افزایش دهید ، وقتی آرام گام برمی دارید ذهن متمرکز شده و ایده های ناب به...